ارسال افکار مغز به دیگران

استفاده از یک شبکه مغزی برای ارسال افکار مغز به دیگران

به تازگی پژوهشگران دانشگاه “واشنگتن” توانسته اند یک شبکه مغزی بسازند که در آن ارسال افکار مغز به دیگران ممکن می شود. به طوری که سه نفر می توانند افکار افکار مغز خود را بهم ارسال کنند. البته این گروه از محققان پیش از این هم تونسته بودند مغز دو نفر را بهم مرتبط کنند.

ویژگی های ارسال افکار مغز به دیگران

با فناوری ارسال کردن افکار مغز به دیگران افراد می توانند تجربه های خود را به دیگران منتقل کنند و در عین حال از تجربیات دیگران هم آگاه شوند. در این فناوری برین نت “BrainNet” ترکیبی از نوارهای مغزی (الکتروانسفالوگرام ) است که می تواند تحریکات مغناطیسی و فعالیت‌های الکتریکی مغز را ثبت کند.

نوار مغزی ثبت سیگنال های الکتریکی مغز را با 21 الکترود انجام می دهد. این کار به ترتیب خاصی در سطح سر افراد صورت می گیرد. مشخص کردن درجه هوشیاری و اندازه‌گیری تغییرات میزان هوشیاری در طول دوره خواب طبیعی یا در بیماری‌های مغزی هم از دیگر قابلیت های فناوری ارسال افکار مغز به دیگران است. منحنی‌های حاصل از الکترو انسفالوگرام به عنوان شاخص اندازه گیری هوشیاری افراد به کار گرفته می شود.

جزئیات فناوری ارسال افکار مغز به دیگران

از جمله جزئیات فناوری ارسال افکار مغز به دیگران می توان به ثبت یک بیت اطلاعات بین افراد اشاره کرد. البته پیش بینی می شود در آینده این مقدار بیشتر شود. از دیگر قابلیت های فناوری ارسال افکار مغز به دیگران می توان به بررسی عملکرد درونی مغز اطلاعات بیشتر اشاره کرد.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *